Tjänster

» Besiktning
» Utredningar
» Projektledning
» Elinstallationer

» Granskning
» Byggledning
» Projektering
» Utbildning

Företaget

Företaget är ett familjeföretag med kontor i Kolmården. Verksamheten grundades i november 2011 med inriktningen att vara ett järnvägs konsultföretag inom elteknik lågspänningsanläggningar.

Företaget har 32 års yrkeskunskap inom elteknik för järnväg

Kontakta oss

AXEL 4 CONSULTANCY AB
Järngruvevägen 9
618 92 Kolmården

Mobiltelefon 070-762 25 79

info@axel4.se